nazwa strony

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Gabinet Stomatologiczny Kalina Chełkowska na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Gabinet wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS KODAK 2200 firmy Kodak-Trophy
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS 47/2007 z dnia 20.04.2007
  • zgoda PWIS – decyzja nr 48/2007 z dnia 20.04.2007 na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (nie dotyczy aparatu do zdjęć wewnątrzustnych)

Gabinet prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 20.09.2019 do 20.09.2020) zmierzona dawka efektywna wyniosła: > 0,1 mSv - poniżej czułości.

Gabinet wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: > 0,1 mSv

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
- pracownicy: 6 mSv/rok;
- ogół ludności: 1 mSv/rok.

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Kalina Chełkowska - właściciel
21.09.2020